Előző cikkemben röviden áttekintettem a párválasztásra gyakorolt evolúciós hatásokat, nemek közötti különbségeket.Mai írásomban a párválasztás hátterében álló további elméletekkel ismertetném meg az olvasókat.
Rengeteg elmélettel találkozhatunk, melyek mindegyike más-más gondolattal igyekszik magyarázni a párválasztás mechanizmusát.

Amikor két ember találkozik, találkoznak múltbeli tapasztalataik, élményeik, melyeket előző kapcsolataikban és származási családjukban átéltek. Ezek hatására tudattalan elvárásokkal rendelkeznek jövendőbelijük tulajdonságait tekintve. Elvárásaikat befolyásolja, hogyan vélekednek magunkról, milyen az önbizalmunk, mennyire gondolják magunkat értékesnek, szerethetőnek.
Vizsgálatok igazolták, hogy nagy eséllyel választunk ellentétes nemű szülőnkhöz hasonló párt, ha jó viszonyban voltunk/vagyunk vele. Ez egyaránt igaz a külső fizikai tulajdonságokra, és személyiségjegyekre is. Meglepő, de ez sokszor még akkor is igaz, ha testi-lelki szenvedéseket okoztak szüleink. Az ismerős helyzetekben úgy érezzük, hogy már van tapasztalatunk, nagyobb sikerrel vesszük majd az akadályokat. Alkoholista, bántalmazó szülők gyerekeinél figyelték meg, hogy gyakran párjuk is alkoholistává, bántalmazóvá válik a kapcsolatban. Az ilyen családi körülmények között felnövő gyerekek a szeretet különös megnyilvánulásait tapasztalják, így ugyanezeket a jeleket vélik jónak, szeretetjelzőnek párkapcsolataikban is. A szülő és a pár rossz tulajdonságainak hasonlóságait sokszor későn veszik észre a szenvedő felek. Segítség nélkül, ha ki is lépnek egy ilyen kapcsolatból, gyakran beleesnek újra és újra ugyanabba a csapdába.

Külső jegyeink alapján a hozzánk hasonlót tartjuk vonzónak.  Fizikai hasonlóságok alapján alakul a vonzalom és a kapcsolat, de a hosszú távú együttmaradás záloga, hogy személyiségjegyeinkben is hasonlóságokat találjunk. Számos együtt töltött pillanat eredménye a fokozódó közelség, ismerősség érzése, amit bizonyítottan növeli a szimpátiát, vonzalmat. Ha kívül-belül hasonlítunk párunkra ismerős gondolkodásmóddal, értékrenddel találjuk szembe magunkat, ami fokozza biztonságérzetünket és a helyzetek kiszámíthatóságának, kontrolljának érzését, mindezek megerősítenek minket abban a hitünkben, hogy illünk egymáshoz. Amerikai kutatások szerint a hasonló párok elégedettebbek házasságukkal, kisebb arányban válnak, és több gyermeket vállalnak, valamint nagyobb intellektuális és érzelmi harmónia tapasztalható náluk. Igen sok esetben származási családjuk, illetve ismerkedésük pillanatában gazdasági, társadalmi státuszuk is hasonló, jövőbeni kilátásaik is hasonló irányba mutatnak.

Az ellentétek vonzzák egymást nézőpont szerint, olyan párt keresünk, aki valamilyen számunkra fontos tulajdonságban az ellentétünket képezi. Például, ha mi csöndes, visszahúzódó emberek vagyunk, akkor keresünk egy hangosabb, megmondóbb, önérvényesítőbb párt. Lehetséges, hogy ilyenkor valamilyen múltbeli megoldatlan kérdésre találjuk meg válaszként párunkat. A szülői minta ebben az esetben is fontos lehet, túlzott negatív élmények hatására vonzónak találhatjuk az ellentétes nemű szülő tulajdonságaitól jelentősen különböző embert. Egy ilyen kapcsolatban sok fejlődési lehetőség kínálkozik a pár mindkét tagja számára.
Popper Péter előadásaiban, könyveiben több alkalommal említi Füst Milán gondolatait, mely szerint egy kapcsolat egy négylábú asztalhoz hasonlítható. Fontos a két ember életstílusának hasonlósága, a kölcsönös szeretet, szexuális összeillés és közös gazdasági egységük működőképessége. Ha bármelyik láb valamilyen nehézséggel találja szembe magát, az asztal billegni kezd, akár fel is borulhat. Ilyenkor kölcsönös egymásra figyelés, türelem, tettek kellenek, hogy visszaálljon az egyensúly.

Számos tényező hat párválasztásunkra, kapcsolataink sikerességére. Ha bővítjük magunkról, párkapcsolatainkról való tudásunkat, nagyobb önbizalommal, hatékonyabban, tudatosabban kezelhetjük párkapcsolati problémáinkat.Érdemes időnként megállni a mindennapi mókuskerékben és gondolkodni magunkról. Olvashatunk könyveket, hallgathatnunk előadásokat a témában, vagy csatlakozhatunk önismereti csoportokhoz, melyek által jelentősen bővíthetjük ismereteinket.

Kellemes elmélkedést, ismeretszerzést kívánok!

Kiss-Nemes Veronika, Pszichológus, párkapcsolati tanácsadó

Azoknak, akik saját magukról szeretnének tanulni, párkapcsolati működésükről többet megtudni, fejleszteni személyiségüket, meleg szívvel ajánlom önismereti csoportjainkat!
http://www.pszichologus.me/onismereti-csoportok/

 

A cikk a Cronos Társkereső Klub felkérésére, annak Blog oldalára íródott.

Források:

Radóczy Jusztina: Hasonló a hasonlót választja?
http://asziv.hu/archivum/majus/alapgondolat/hasonlo-hasonlot-valasztja
Susan Forward (2000). Mérgező szülők. Háttér Kiadó
Buda B., Szilágyi V. (1988). Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest