A családi mindennapokban folyamatosan hatást gyakorlunk egymásra. Boldog pillanatainkban és nehézségeinkben is osztozunk. A családterápia teret ad arra, hogy a megoldásokat is együtt keressük.

Ilyen és ehhez hasonló élethelyzetekben tudunk segíteni:

  • sok veszekedés van a családban
  • nem értjük meg egymást, nem találjuk a közös hangot
  • az iskola valamilyen tanulási, magatartási, lelki nehézséget jelzett
  • érzelmileg megterhelő élethelyzetben vagyunk – például válás, munkahely elvesztése, haláleset, betegség a családban
  • egyedül neveli gyermekét
  • gyereke(i)nél jelentős viselkedésváltozást tapasztal

A pár- és családterápia egy olyan rendszerszemléletű terápiás irányzat, mely a személyek közötti kapcsolati összefüggések megfigyelése, megértése által a család egészének működésére koncentrál.  Bármely családtag, vagy családtagok esetén merül fel probléma, az valamilyen módon hatással van a család többi tagjára is. A nehézségek, elakadások megoldása érdekében a figyelem fókuszában a családi rendszerre jellemző kommunikációs minták, viselkedési szokások és a család életében éppen aktuális életciklus jellegzetességei állnak. A személyen belüli jelenségekről a hangsúly a személyek közötti kapcsolati összefüggésekre helyeződik.

Mivel a családi életciklusok megélése során a család feladata az állandóság biztosítása mellett a változás lehetővé tétele is; az egyensúly megtartása közben, a folyamatos alkalmazkodás során zavar támadhat a családi működésben. A korábban sikeresen alkalmazott megoldások már nem ériek el a kívánt hatást, nem töltik el megelégedettséggel a családtagokat. Új útvonalat kell keresni, ahol újabb szabályok és újabb megoldási módok lehetővé teszik az egyensúly helyreállását. Ez a folyamat, mely minden család életében több alkalommal előfordul, meghaladhatja a család teherbírását. Vannak váratlan élethelyzetek is, melyek kibillenhetik a családi egyensúlyt (pl.: váratlan haláleset, válási krízis). Az egyensúly sokszor magától helyreáll, de a folyamatot segíthetik barátaink, tágabb családtagjaink, vagy szakemberek is.

Pár- és családkonzultáció segíthet, ha a család egy tagjánál alakult ki valamilyen probléma, és ő a családdal együtt él, és a kialakult helyzet hatással van az együtt élő, vagy akár a tágabb család tagjaira is (például tanulási zavar alakult ki a gyereknél, krónikus betegséggel küzd valaki a családban). Megkönnyítheti az előrelépést olyan nehezen megfogalmazható helyzetekben is, amikor sok vita, veszekedés van a családtagok között, de ezek okait nem sikerül konkrétabban megfogalmazni (pl.: szülő-gyerek, testvér konfliktusok, párkapcsolati krízisek).

Fontos, hogy a pár- és családkonzultáció során a család minden tagja elmondhassa véleményét. Általában akik a legérintettebbek a problémában, azok vannak jelen a családterápiás üléseken. Párkonzultáció, párterápia esetén a pár mindkét tagja; míg családkonzultáció, családterápia akár több generáció is jelen lehet. Az első interjú során a terapeuták és a résztvevő felek közösen megfogalmazzák a családterápiás célt, megállapodnak az ülések számában. A további üléseken a családterápiás módszer közül a pár, család által hozott nehézség megoldására legmegfelelőbbeket alkalmazzák a terapeuták, hogy elősegítsék a kijelölt cél elérést. Gyakran sor kerül a családfák, családi mintázatok áttekintésére; a kapcsolatok történetének, valamint a bevált és kudarcot vallott problémamegoldási módok elemzésére. Jó célkitűzés esetén mindenki szívesen tesz a cél elérése érdekében valamit, kölcsönösen segítik egymást a tagok a változás elérésében. A lehetséges megoldások közül mindenki vállal valamit. Különböző elképzelések esetén biztató első lépés, ha sikerül közös célt megfogalmazni, megteremteni az együttműködés feltételeit. A terapeuták nem fogalmaznak meg jól bevált, mindenkire érvényes recepteket, inkább kérdeznek, és a családnak legmegfelelőbb megoldást keresik a családdal együtt.

Kiss-Nemes Veronika családterapeuta

Kiss-Nemes Veronika
családterapeuta

Az ülések időtartama 90 perc, mivel az összes családtag interakcióit figyelik a terapeuták.  Két ülés között átlagosan két hét telik el. Egy pár- és családkonzultációs, terápiás folyamat hossza 6-25 ülés között mozoghat a probléma természetétől függően. A lezárás után utánkövető ülések megbeszélése is lehetséges.

Bővebben a családok életéről: Írásaim menüpont, Cikk – Családi életciklusok

Keressen minket bizalommal! Tovább a kapcsolat oldalra…

Párterápia

Párkonzultáció, párterápia: Párkapcsolati nehézségek felgöngyölítésén, a továbblépés irányán dolgozunk együtt a párral. Segítséggel újra megtalálhatják az egymáshoz vezető utat.

Szülőknek

Ha nevelési, esetleg iskolai kérdésekben tanácstalan gyermekével kapcsolatban, érdemes szakemberrel is megvitatni a felmerülő kérdéseket.